Dofinansowanie: 164 794,96 zł

Całkowita wartość inwestycji: 329 589,93 zł

Cel projektu: Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno samochodowego jak i rowerzystów oraz pieszych. Przedsięwzięcie przewiduje remont nawierzchni drogi gminnej. W ramach remontu istniejącej nawierzchni jezdni drogi wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni  , oczyszczono warstwy podbudowy z jednoczesnym jej zabezpieczeniem , wykonano warstwę wiążąco- profilującą oraz ułożono nawierzchnie zawierającą asfaltową warstwę ścieralną .

Grupy docelowe: Użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, mieszkańcy miejscowości Zdzisław oraz Gminy Babimost, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Wyremontowana asfaltowa nawierzchnia drogi połączona z przebudowanym w 2022r. odcinkiem drogi gminnej , która łączy się z istniejącą drogą publiczną tj. drogą wojewódzką nr 304 stanowi poprawę połączeń drogowych dla mieszkańców miejscowości Zdzisław w tym prowadzących działalności handlowo-usługowe oraz duże gospodarstwa rolne z całym układem komunikacyjnym Gminy Babimost i województwa lubuskiego. Remontowana droga umożliwi dojazd mieszkańcom do obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy a także zwiększy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych poprzez lokowanie się nowych podmiotów.