Zakończono prace rozbiórkowe budynku po byłej piekarni przy ul. Żwirki i Wigury w Babimoście.

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz mienia, zlecono firmie specjalistycznej „LENPOL” Krzysztof Czepukowicz ze Świebodzina, całkowitą rozbiórkę budynku poprzez wyburzenie istniejącego obiektu dawnej piekarni. Wykonane roboty stanowią etap przygotowawczy związany z planowaną w przyszłości budową strzelnicy sportowej.