Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście”. Aktualnie wykonywany jest nowy odwiert o głębokości około 90m p.p.t.

W następnych etapach nastąpi budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemności 150m3 oraz przebudowa i rozbudowa instalacji uzdatniania wody. Istniejące zbiorniki do retencjonowania wody zostaną poddane renowacji.