W dniu 17.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Babimost a Wykonawcą – firmą METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście”.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody oraz budowę zbiornika retencyjnego i dodatkowego ujęcia wody. Termin realizacji umowy do dnia 14.10.2022 r. Wartość umowy brutto 1 843 770,00 zł. Realizacja inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę jakości wody, jednocześnie wybudowany dodatkowy zbiornik o pojemności 150m3 zapewni nieprzerwany przesył wody także w okresie letnim. Pojemność budowanego zbiornika jest dwukrotnie większa niż pojemość dwóch istniejących zbiorników. W przypadku awarii stacji w Kolesinie, zmodernizowana stacja w Babimoście wyposażona w agregat pozwoli na nieprzerwane zapewnienie dostaw wody dla całej gminy. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Babimoście zabezpieczy także wodę dla terenów rozwojowych zabudowy mieszkalnej i przemysłowej na dziesiątki lat.