Rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Babimoście. Wykonawcą inwestycji jest ZAKŁAD MURARSKI S.C. Muńko Jan, Muńko Marek z Nowego Kramska.

Zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem i komunikacją. Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r. Wartość umowy brutto 2 262 434,46 zł. Realizacja inwestycji stworzy przyjazne warunki dla dzieci korzystających z przedszkola oraz umożliwi zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

20.01.2023 r.

26.01.2023 r.