Rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Babimoście. Wykonawcą inwestycji jest ZAKŁAD MURARSKI S.C. Muńko Jan, Muńko Marek z Nowego Kramska.

Zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem i komunikacją. Termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r. Wartość umowy brutto 2 262 434,46 zł. Realizacja inwestycji stworzy przyjazne warunki dla dzieci korzystających z przedszkola oraz umożliwi zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

20.01.2023 r.

26.01.2023 r.

05.02.2023 r.

11.02.2023 r.

16.02.2023 r.

27.02.2023 r.

06.03.2023 r.

21.03.2023 r.

06.04.2023 r.

18.04.2023 r.

09.05.2023 r.

18.05.2023 r.

30.05.2023 r.

26.06.2023 r.

18.07.2023 r.