Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych