Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Budowa urządzeń skateparku w Babimoście