Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich