W dniu 06.12.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowych, lekkich samochodów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmoklach Wielkich. Samochody pożarnicze lekkie marki IVECO powiększą mobilność naszych jednostek strażackich. W uroczystości wzięli udział: członkowie jednostek OSP z Babimostu i Podmokli Wielkich, prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze pan Mariusz Herbut, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze starszy brygadier Piotr Jankowiecki, burmistrz Babimostu Bernard Radny, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Maszewski, przewodniczący Komisji Rady Miejskiej: Stanisław Daszkiewicz, Witold Sypniewski, Ryszard Dajek oraz Stanisław Wieczorek, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Andrzej Brachmański, przedstawiciele zakładów pracy, którzy dofinansowali zakup samochodu dla OSP Babimost, TFP oraz Nadleśnictwo Babimost.