W kwietniu 2022 roku w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych została uruchomiona cyfrowa stacja meteorologiczna z modułem pomiaru zapylenia pyłem PM 2.5 i PM 10 oraz klatka meteorologiczna z czujnikami analogowymi. Automatyczna stacja meteorologiczna (ASM) to urządzenie służące do wykonywania pomiarów elementów meteorologicznych. Było to możliwe dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie.

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych jest jedną z kilku szkół w Regionie Kozła, które będą mogły cieszyć się z możliwości korzystania z cyfrowej stacji meteorologicznej.

Uczniowie naszej szkoły będą mogli na bieżąco śledzić temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru. Możliwe będzie również śledzenie jakości powietrza w okolicy.

W przypadku cyfrowej stacji meteorologicznej śledzenie danych będzie możliwe m. in. na stronie internetowej szkoły i za pomocą specjalnej aplikacji MeteoAlert umożliwiającej w prosty sposób obserwować odczyty aktualnych danych ze stacji pogodowej.

Stacja posiada również moduł do zgłaszania nielegalnego wysypiska śmieci oraz sytuacji palenia złej jakości węglem. Cyfrowa stacja meteorologiczna daje uczniom nowe możliwości pracy z danymi pogodowymi, ich analizy i dostępu do ich historii.

Na terenie naszej gminy jest to jedyna tego typu stacja.

Projekt, który realizują Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła z Lokalną Grupą Działania KOLD nosi nazwę “Stacje Meteo” i jest dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach działania “wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.”