W dniu 26.03.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbyły się uroczystości przedświąteczne pn. „Stoły Wielkanocne”. Impreza rozpoczęła się w sali widowiskowej, gdzie Burmistrz Babimostu Bernard Radny podziękował wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za wysiłek, pracę i przygotowywanie imprezy. Na ręce przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz Neuruppin  wręczył wielkanocne stroiki oraz upominki dla każdego Koła. Następnie odbył się koncert zespołu Trupięgi, który w piosenkach zaprezentował poezję Bolesława Leśmiana.

Po oficjalnej części, zgromadzeni przeszli do sali bankietowej, gdzie odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez panie z KGW: Lasek, Kolesina, Starego Kramska, Nowego Kramska, Podmokli Małych i Podmokli Wielkich oraz pań z zaprzyjaźnionego Neuruppin.

Należy dodać, że tegoroczna prezentacja była elementem projektu przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście p.t. „Polsko – Niemieckie Warsztaty Wielkanocne 2023”.