28 marca 2022 roku w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt unijny “Szkoła dla innowatora”. Podczas konferencji tytuł SZKOŁY DLA INNOWATORA dla szkoły odebrała w Warszawie pani dyrektor Elżbieta Ryczek. Taki tytuł został przyznany tylko 20 szkołom w Polsce.

Przez dwa lata ośmiu nauczycieli wraz z dyrektorką oraz uczniowie klasy 8 brali udział w wielu działaniach projektowych. Były to szkolenia nauczycieli i dyrektora , superwizje lekcji, wycieczki edukacyjne dla uczniów i spotkania z przedsiębiorcami.

Uczyliśmy się, jak zmieniać metody nauczania, by kształcić u uczniów kompetencje proinnowacyjne. Jesteśmy szkołą, która chce nauczyć swoich uczniów samodzielności myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy, liderstwa i zarządzania sobą. Dzięki tym działaniom szkoła w Podmoklach Małych na stałe wdrożyła do swojej pracy nowoczesne metody nauczania.

Ponadto Pani dyrektor Elżbieta Ryczek brała udział w panelu dyskusyjnym dla dyrektorów w którym mówiła czym różni się szkoła dla innowatora od zwykłej szkoły, co to są zadania interdyscyplinarne i co dają uczniom, dzieliła się praktykami dydaktycznymi : jak dzięki projektowi zmieniły się metody nauczania w naszej szkole i o aranżacji przestrzeni edukacyjnej – pracowniach tematycznych.

Jesteśmy przekonani, że dzięki innowacyjnym metodom nauczania możemy przygotować młodych ludzi do lepszego funkcjonowania w świecie.