Informujemy, że Urząd Miejski w Babimoście rozpoczął nabór wniosków na węgiel kamienny na 2023 r. Wnioski przyjmowane są od 2 stycznia 2023 r. do wyczerpania tonażu. W tym celu należy złożyć w tutejszym urzędzie wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Babimoście, biuro nr 2. Węgiel przysługuje tylko tym osobom, które były uprawnione do dodatku węglowego. Składowisko węgla jest zlokalizowane w Jaromierzu 26, Gmina Siedlec, a podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję jest spółka z o.o. GOP-ROL z Kopanicy. Informacji w tej sprawie udziela p. Emilia Wojciechowska, tel. 683513864 lub 683513862.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t