Węgiel kamienny dla mieszkańców
Informujemy, że Urząd Miejski w Babimoście przystąpił do zakupu węgla kamiennego w ramach ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gmina zgłosiła zapotrzebowanie w ilości 500 ton do 30 kwietnia 2023 roku. W pierwszej kolejności węgiel kamienny będzie przysługiwał tym gospodarstwom domowym, które zgłosiły w siedzibie urzędu jego zapotrzebowanie. Węgiel przysługuje tylko osobom, które są uprawnione do dodatku węglowego. Składowisko węgla jest zlokalizowane w Jaromierzu 26, Gmina Siedlec a podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję jest spółka z o.o GOP-ROL z Kopanicy. Gmina sprzedaje węgiel po cenie preferencyjnej tj. 2.000 zł za 1 tonę. Maksymalna ilość dla jednego gospodarstwa domowego, w 2022 roku wynosi 1,5 tony. Gmina zakupi węgiel od spółki Węglokoks Energia z Katowic.