Węgiel kamienny dla mieszkańców
Informujemy, że Urząd Miejski w Babimoście przystąpi do zakupu węgla kamiennego w ramach ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do dnia 27 października zapotrzebowanie na węgiel kamienny zgłosiło 138 gospodarstw domowych z terenu gminy. Gmina zgłosiła zapotrzebowanie w ilości 174 ton w dniu 25 października na podstawie 116 zgłoszeń mieszkańców gminy. W pierwszej kolejności węgiel kamienny będzie przysługiwał tym gospodarstwom domowym, które zgłosiły w siedzibie urzędu jego zapotrzebowanie. Węgiel przysługuje tylko osobom, które są uprawnione do dodatku węglowego. Składowisko węgla będzie zlokalizowane w Jaromierzu 26, Gmina Siedlec a podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję będzie spółka z o.o GOP-ROL z Kopanicy. Mieszkańcy będą mogli zakupić węgiel po cenie preferencyjnej tj. 2.000 zł za 1 tonę. Maksymalna ilość dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 1,5 tony. Gmina zakupi węgiel od spółki Węglokoks Energia z Katowic.