Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dane dotyczą źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW.

Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB od 1 lipca 2021 r. Dane te pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. Od 18 września 2023 r. system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

W CEEB właściciele nieruchomości zyskają nowe e-usługi: mogą zamówić on-line przegląd przewodów kominowych, zamówić on-line inwentaryzację budynku, pobrać uproszczony audyt energetyczny, zgłosić niepokojące zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza, czyli tzw. „kopciucha”.

Informujemy, że od 7 grudnia 2023 r. każdy właściciel, zarządca budynku może sam przeprowadzić inwentaryzację stanu swojego budynku w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dzięki elektronicznej inwentaryzacji obywatel będzie mógł w łatwy sposób uzyskać informacje na potrzeby uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynku. Pozwoli to ocenić stan energetyczny budynku, zaplanować działania termomodernizacyjne, tak aby poprawić efektywność energetyczną budynku, a tym samym lepiej zarządzać kosztami ogrzewania – zebrane dane pozwolą określić, z których programów publicznych związanych z termomodernizacją będzie można skorzystać.

https://zone.gunb.gov.pl/pl