Wykonywanie badań ciepłej wody użytkowej w instalacjach wewnętrznych