15.12.2021 roku w Świebodzinie zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2021. W kategorii: Liderzy Gmin Miejsko-Wiejskich Gmina Babimost zajęła miejsce pierwsze.

Ranking został przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze we współpracy z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ponadto Gmina Babimost została najlepszą gminą w powiecie zielonogórskim uzyskując tytuł Lidera Powiatu Zielonogórskiego. Statuetki i dyplomy odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Wyniki Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2021 zostały w dniu 15.12.2021 r. opublikowane na łamach Gazety Lubuskiej.

Wyniki rankingu opublikowane w Gazecie Lubuskiej. Ranking Gminy Gazeta Lubuska