W związku z zgłoszeniami mieszkańców przypomina się o nieparkowaniu aut w miejscach pod zadaszeniem na Targowisku Miejskim w Babimoście. Stanowiska pod zadaszeniem przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia handlu i miejsca te wykupione zostały przez handlujących. Parkowanie, ze względów sanitarnych jest dozwolone tylko w miejscach na to wyznaczonych.
Wyjątkowo, podczas większych świąt kościelnych i imprez gminnych dopuszcza się parkowanie na całym placu Targowiska Miejskiego.


komunalka-info


Otwarcie sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście

Dnia 1 września 2013 r. w obecności delegacji z organizacji społecznych, kombatanckich, wojskowych i stowarzyszeń działających na ternie naszej Gminy, miało miejsce otwarcie sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście.

Zakończone zostały roboty I etapu inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”

Roboty modernizacyjne rozpoczęte zostały w miesiącu marcu bieżącego roku.

Ich zakres obejmował rozbudowę sali konferencyjnej, której powierzchnia przed rozbudową wynosiła 148m2, natomiast po rozbudowie 290m2. Jednocześnie zmodernizowane zostało pomieszczenie zaplecza kuchennego. W hallu wejścia do sali widowiskowej wybudowane zostały nowe sanitariaty o powierzchni 30,00m2, jeden z sanitariatów dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W ramach prowadzonej modernizacji w remontowanych pomieszczeniach wykonano nowe instalacje: centralnego ogrzewania, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, wentylacyjnej. Wymianie uległa stolarka okienna i drzwiowa. Koszt wykonanych robót wyniósł ponad 400 tys. zł i jest on pierwszym etapem zaplanowanych robót modernizacyjnych. Jeszcze w roku bieżącym rozpocznie się termomodernizacja obiektu, która obejmie wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż pomp ciepła, wykonanie nowej izolacji termicznej i pokrycia stropodachu nad salą widowiskową oraz wszystkich ścian zewnętrznych. Zamontowana zostanie instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. Po wykonaniu tych kosztownych robót budynek będzie ozdobą osiedla. Przewidywany termin zakończenia II etapu – czerwiec 2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
01.09.2013-1

Obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Obchody rocznicy 1 września odbyły się, jak corocznie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, delegacji szkoły, organizacji społecznych, kombatanckich, wojskowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy. Pod obeliskiem na Placu Powstańców Wielkopolskich zostały złożone wiązanki kwiatów oraz oddano hołd poległym, pomordowanym i ofiarom napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę.

Zapraszamy do galerii
01.09.2013-20

Uroczyste obchody Święta Lotnictwa w Babimoście

W sobotę 24 sierpnia 2013 roku na Skwerze Wojska Polskiego w Babimoście odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa, 56 rocznicy powstania 45 Pułku Lotniczego oraz 11 rocznicy otrzymania sztandaru przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 4.

Uroczystości prowadził Prezes Zarządu ZŻWP w Babimoście ppłk pil. Alfred Hajduła. Wygłoszono okolicznościowy referat, wyróżniono zasłużonych byłych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych Jednostki Wojskowej oraz złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy zginęli podczas wykonywania zadań i pełnienia obowiązków służbowych.

W uroczystości uczestniczyli członkowie ZŻWP, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, babimojscy samorządowcy, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście, wśród których był m.in. poseł na Sejm Bogusław Wontor.

Burmistrz Babimostu Bernard Radny za pośrednictwem swojego zastępcy złożył wszystkim członkom Związku, oraz innym byłym żołnierzom i pracownikom cywilnym babimojskiej Jednostki Wojskowej, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej życiowej pomyślności.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani przeszli na teren rekreacyjny przy hali „OLIMPIA” w Babimoście. Tam, w plenerze, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się zawody sportowo – sprawnościowe oraz biesiada wojskowa.

 

Zapraszamy do galerii

image 1 20130826 1000031303

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika z okazji 90 rocznicy Polskiego Związku Łowieckiego oraz 65 rocznicy działalności kół łowieckich na Ziemi Lubuskiej

W niedzielę 11 sierpnia 2013 roku przy sali wiejskiej w Starym Kramsku odbyła się uroczystość odsłonięci i poświęcenia pomnika z okazji 90 rocznicy Polskiego Związku Łowieckiego oraz 65 rocznicy działalności kół łowieckich na Ziemi Lubuskiej. Podczas mszy świętej, która rozpoczęła ceremonię, ksiądz proboszcz Waldemar Sołtysiak poświęcił wieniec dożynkowy, przyniesiony przez kramskich rolników. Po liturgii zaproszono wszystkich zebranych na główną część uroczystości, którą uświetnili myśliwscy sygnaliści. Rozpoczęła się od przemówienia członka Wojskowego Koła Łowieckiego DIANA z Sulechowa, Andrzeja Skibińskiego, który w swoim wystąpieniu przybliżył historię koła. Następnie głos zabrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który z życzliwością wspierał inicjatywę postawienia pomnika właśnie w Starym Kramsku. Przypomniał zebranym trudną, momentami tragiczną, przeszłość tej miejscowości. Życząc wszystkim myśliwym satysfakcji i sukcesów podczas realizacji swojej pasji, na ręce Prezesa Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego DIANA z Sulechowa, Pana Lecha Bartosza, wręczył flagę Babimostu. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, oraz poświęcenie przez księdza proboszcza Waldemara Sołtysiaka. Po tych oficjalnych uroczystościach, rozpoczął się festyn wiejski pod hasłem Kramskie Lato.

Zapraszamy do galerii

image 1 20130812 1833777122

XII Edycja konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”

gmina fair play 2013Gmina Babimost po raz kolejny bierze udział w konkursie „Gmina Fair Play-Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. Organizatorem Projektu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

30 lipca 2013 r. odbył się audyt naszej Gminy. Audytorem konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” był Pan dr Ryszard Pęczak. W ramach audytu przeprowadzona została kontrola realizowanych inwestycji, wpływ inwestycji na rozwój regionu oraz sprawdzenie dokumentacji pod względem informacji i zgodności z realizowanymi inwestycjami. Audytor spotkał się z Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za inwestycje. Spotkał się także z przedstawicielami dwóch największych zakładów produkcyjnych oraz z właścicielami dwóch zakładów usługowych z naszej Gminy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Foto-1

Transgraniczny miting piłkarski

W dniach 26-28.07.2013r. na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście realizowany był projekt pod nazwą ,,Transgraniczny miting piłkarski” z udziałem, dwóch drużyn niemieckich S.V. Döbern i TSV Groβ Schacksdorf oraz dwóch polskich LZS ,,Jedność” Podmokle i LKS ,,Klon” Babimost. Zwycięstwo odniosła drużyna S.V. Döbern wygrywając wszystkie mecze, drugie miejsce zajął ,,Klon” Babimost, trzecie ,,Jedność” Podmokle i czwarte TSV Groβ Schacksdorf. Najlepszym zawodnikiem mitingu został Andrzej Janeczek (,,Klon” Babimost). Najwięcej bramek strzelił Arkadiusz Dybka (S.V. Döbern), natomiast najlepszym bramkarzem okazał się Hans-Joachim Rutenberg (TSV Groβ Schacksdorf).

logo

 

IMG 5433

 IMG 5487

 Czytaj więcej na stronie Cenetrum Sportu i rekeracji:

csir.babimost.pl

Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim

15 lipca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Burmistrz Babimostu wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na „Budowę ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych” w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowane objęte umową wynoszą 255 708 zł, natomiast przyznano dofinansowanie w wysokości 166 080 zł, co stanowi 84 % kosztów kwalifikowanych netto.

Zadanie to obejmuje budowę ścieżki rowerowej od centrum wsi (od drogi z kostki betonowej w kierunku Zespołu Edukacyjnego) do końca zabudowań miejscowości (kierunek Laski). Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z kostki betonowej, a jej długość będzie liczyła 594 m. Termin realizacji niniejszej inwestycji przewidziany jest na maj 2014 r.

Podpisana została również umowa na „Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania wody w Kolesinie do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Koszty kwalifikowane objęte umową wynoszą 1 142 193,18 zł, natomiast przyznano dofinansowanie w wysokości 687 027 zł, co stanowi 78 % kosztów kwalifikowanych netto.

Inwestycja realizowana będzie w 2014 roku. Nowa sieć wodociągowa połączy miejscowości między sobą tj. Kolesin z Nowym Kramskiem oraz Starym Kramskiem. Nastąpi także połączenie z główną magistralą wodną łączącą Nowe Kramsko z Babimostem. Połączenie siecią wodociągową prawie wszystkich miejscowości naszej Gminy, zapewni bezpieczeństwo w dostarczeniu wody do poszczególnych posesji i domów. W roku 2014 powstanie także nowa hydrofornia w Kolesinie, która swoją wydajnością będzie taka sama jak ta w Babimoście. W razie awarii jednej z nich, to druga hydrofornia zapewni zaopatrzenie w wodę na cele bytowe dla całej Gminy.

Z chwilą uruchomienia nowej hydroforni wyłączone zostaną z użytkowania stare hydrofornie w Kolesinie i Starym Kramsku.

Podpisanie umowy na realizację II etapu ścieżek rowerowych

W dniu 10 lipca 2013 roku została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna (woj. wielkopolskie), na realizację zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Babimost na odcinku Babimost – Podmokle Małe”, które jest II etapem budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród trzech ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1.404.793,60 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 25 września 2013 roku.

Zadanie to obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 3,57 km w tym:

odcinek I – długości 500,00m

odcinek II – długości 654,10m

odcinek III - długości 1.717,14m

odcinek IV - długości 256,00m z odwodnieniem o długości 54m,

odcinek V – długości 438,61m.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany będzie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Saksoński Bankiem Odbudowy - Bank Wsparcia wyraził zgodę na wykorzystanie oszczędności poprzetargowych z pierwszego etapu budowy ścieżek tj. ścieżki rowerowej obejmującej odcinki: Babimost - Podmokle Wielkie, ul. Sulechowska w Babimoście, Kolesin – Janowiec, Babimost - Nowe Kramsko.

Dofinansowanie wynosić będzie 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i krajowych środków publicznych Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Ww. projekt realizowany również będzie przy udziale partnerów projektu: Gminy Babimost jako Partnera Wiodącego oraz Miasta Bad Muskau z Saksonii w Niemczech jako Partnera Projektu.

Ścieżki które zostaną zbudowane z programu Polska – Saksonia 2007 - 2013 poprawią bezpieczeństwo jazdy rowerzystów po ciągach komunikacyjnych znajdujących się pomiędzy miejscowościami naszej Gminy oraz połączą bazę noclegową z ważnymi miejscami turystycznymi na terenie Gminy Babimost.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK