UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Burmistrz Bernard Radny wyróżniony w konkursie im Grzegorza Palki

wyroznienie burmnistrza 20131016 1429938519

W niedzielę 13 października 2013 roku w muzeum im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczania nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu lokalnego. Jednym z dwudziestu wyróżnionych samorządowców z całego kraju był Burmistrz Babimostu. Kapituła konkursu w uzasadnieniu swojego werdyktu podkreśliła szczególne osiągnięcia Bernarda Radnego w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i rozwój infrastruktury w Gminie Babimost.

Wyróżnienie, którego patronem jest wybitny samorządowiec, prezydent Łodzi w latach 1990-1994 (zmarły tragicznie w 1996 roku), jest dla Burmistrza Bernarda Radnego kolejną nagrodą, potwierdzającą jego zasługi na rzecz rozwoju Gminy. Należy przypomnieć, że w chwili obejmowania przez Bernarda Radnego stanowiska Burmistrza Babimostu, w Gminie nie było kanalizacji, wodociągów, telefonów, a struktura gospodarcza była bardzo słaba. Dziś w Babimoście wskaźnik bezrobocia wynosi ok. 2 % i jest jednym z najniższych w województwie lubuskim i w kraju. Ludzie mają pracę, a Gmina dynamicznie się rozwija. Bernard Radny wciąż z żelazną konsekwencją wprowadza działania związane z budową proekologicznej infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorczości. Kilka dni temu oddaliśmy do użytku 12 kilometrów ścieżek rowerowych, które pełnią nie tylko funkcję turystyczną ale również społeczną. W ostatnich latach wyremontowano wszystkie świetlice wiejskie, obecnie otwieramy nowoczesne targowisko miejskie. Przy Centrum Sportu i Rekreacji powstaje budynek zaplecza socjalno-technicznego wyposażony w siłownię, zaplecze sanitarne, sale klubowe. Trwają prace projektowe przy budowie kolejnej nowoczesnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody, która odciąży obecną, zasili w wodę mieszkańców oddalonych wsi oraz zapewni bezpieczeństwo w przypadku awarii, zdarzeń losowych itp.

Efekt działań inwestycyjnych jest wysoko oceniany przez wiele instytucji i samorządów wszystkich szczebli, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia dla Burmistrza i Gminy Babimost. Od wielu lat Gmina Babimost otrzymuje statuetkę i certyfikat „Gmina Fair Play” za tworzenie bardzo dobrych warunków dla inwestorów. W rankingach gmin Województwa Lubuskiego oraz ogólnopolskich rankingach gmin ogłaszanych przez „Rzeczpospolitą” wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Edukacji.

W ostatnich latach ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Burmistrz Babimostu pozyskał kwotę około 25 milionów złotych. To dzięki jego staraniom powstały takie inwestycje jak: obwodnica Babimostu której wartość wynosi 50 mln zł, hala sportowa OLIMPIA za kwotę blisko 11,5 mln zł, kanalizacja łącznie z oczyszczalnią ścieków za ponad 20 mln zł., ścieżki rowerowe, których większość przebiega w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich za 4,0 mln zł. W okresie sprawowania przez niego funkcji majątek Gminy wzrósł o około 40 mln zł.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

13.10.2013-10

 

Podpisanie umowy na ekrany ledowe

znaczki4

W dniu 11 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Babimoście została podpisana umowa Pomiędzy Gminą Babimost a TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga z Piły, którą reprezentował Pełnomocnik – Pan Zenon Nyga, na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych ekranów diodowych LED (telebimów) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, elementami konstrukcyjnymi oraz systemami multimedialnymi do zarządzania treścią i obrazem”.

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 196.800,00zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 30 listopada 2013 roku.

Efektem końcowym realizacji zadania będzie ustawienie dwóch ekranów ledowych - Telebimów
w Babimoście: jeden przy ulicy Dworcowej, drugi przy ulicy Lotniczej (obok hali Olimpia). Ekrany służyć będą m.in. promocji miast partnerskich w tym Babimostu i Bad Muskau, a także zbudowanych ścieżek rowerowych. E
krany będą współpracować z kamerą, która przekazywać będzie relacje „na żywo” z wydarzeń odbywających się w hali sportowej OLIMPIA.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany będzie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

11.10.2013-4

 

Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście

W czwartek 10 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia diabetyków w Babimoście pod tytułem „Pożegnanie lata”. Choć nazwa trochę nostalgiczna to „diabetycy” bawili się doskonale. Zaproszony na tę imprezę został również Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który złożył wszystkim członkom babimojskiej organizacji serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia a w szczególności za prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie edukacji i profilaktyki. Życzył również wszelkiej pomyślności, sił do aktywnej pracy społecznej oraz uśmiechu przy pokonywaniu codziennych trudności.

W uroczystości uczestniczyła także Pani Teresa Niemczyk Prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapraszamy do galerii

10.10.2013-2

 

Wernisaż malarski

W niedzielę 6 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Babimoście odbył się wernisaż malarski podsumowujący drugi plener malarski zatytułowany „Babimost w malarstwie międzynarodowym”, w którym udział wzięła międzynarodowa grupa artystów. Wśród nich znaleźli się: Jura Makarenko z Białorusi, Edward Gałustow również z Białorusi, Rytis Konstantinavicius z Litwy, Emil Moise Szalla z Rumunii, Jura Riabyi z Ukrainy oraz Polacy - Paweł Nowak, Dariusz Kaczor, Teresa Demidziuk, Dariusz Przewięźlikowski, Katarzyna Gauer, Wiesław Matysik. Wystawę poplenerową obejrzała liczna grupa mieszkańców Gminy Babimost oraz goście z naszych partnerskich miast Neuruppin i Bad Muskau, którzy w sobotę 5 października uczestniczyli w otwarciu ścieżek rowerowych . Zaprezentowano ponad 50 obrazów malowanych w różnych technikach: oleje na płótnie, akwarele, akryle, pastele, oraz grafiki. Były wśród nich pejzaże, portrety, malarstwo realistyczne i abstrakcyjne. Wszystkie prace wzbudzały podziw i uznanie zwiedzających.

Zapraszamy do galerii

06.10.2013-10

 

Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych

Kapituła Ruchu Naukowego podjęła decyzję o przyznaniu Certyfikatu II stopnia Szkoły Promującej Ruch Naukowy trzem szkołom w Polsce, w tym  Szkole w Podmoklach Małych. Od trzech lat wprowadzano w niej innowacyjne metody nauczania do pracy z dziećmi, które polegają na działaniu, poznawaniu, eksperymentowaniu, samodzielnym dochodzeniu do naukowych wniosków. W szkole działa Klub Młodego Odkrywcy „Podmoklańscy Odkrywcy”, organizowany był Festiwal Nauki. Certyfikację przyznaje Kapituła w składzie: przewodnicząca Kapituły prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło oraz członkowie – prof. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. Izabella Bukraba-Rylska, prof. Tadeusz Pilch, prof. Aleksandra Bursche, prof. Wacław Zawadowski, prof. Piotr Wrzecionarz, dr Joanna Angiel. Wcześniej, w 2012 r. Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych uzyskała certyfikat I stopnia.

Szkoła jest prekursorem nauki w Polsce wśród małych dzieci. Nowoczesna placówka uczy dzieci myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Szkoła wykorzystuje do tego doświadczenia, bo jeśli dziecko samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie i wyciągnie z niego wnioski, zdobytą w ten sposób wiedzę na pewno zapamięta.

W dniu 3 października 2013 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych – p. Elżbieta Ryczek odebrała w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik Certyfikat Małej Szkoły Promującej Ruch Naukowy. „Jesteście elitą Polskich szkół” – mówiła Prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło podczas ceremonii wręczania certyfikatów.

Informujemy, że wcześniej tj. dnia 30 września 2013 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. „O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci”, gdzie dyrektor p. Elżbieta Ryczek była jednym z panelistów. Pani Dyrektor przeprowadziła zajęcia warsztatowe w grupach dot. „Ruchu Naukowego w Małej Szkole”.

ryczek
Wystąpienie Dyrektor - Elżbiety Ryczek na konferencji we Wrocławiu
certyfikat-podmokle

Polsko – niemieckie spotkania partnerskie w ramach projektu „Łączy nas pasja”

znaczki1

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Od 6 września do 6 października 2013 roku trwał był punkt kulminacyjny projektu pod nazwą „Łączy nas pasja”. , Projekt został zrealizowany w ramach współpracy z naszym partnerskim miastem Neuruppin. Wzięło w nim udział 100 osób, w tym 40 gości z Niemiec.

W tym okresie spotkali się członkowie polskich i niemieckich organizacji pszczelarskich, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające w organizacjach zrzeszających emerytów i seniorów z gmin Babimost i Neuruppin. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Neuruppin przyjechały do Babimostu 06 września. Tego dnia spotkały się z zaprzyjaźnionymi paniami z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Babimost w kameralnej i sympatycznej atmosferze w Sali wiejskiej w Laskach. Następnie odwiedziły zmodernizowaną i rozbudowaną salę wiejską w Nowym Kramsku, oraz wzięły udział w uroczystym jej otwarciu. Uczestniczyły również w zajęciach kulinarnych, dyskutowały na temat roli działalności społecznej i znaczenia Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. W drugim spotkaniu, trwającym od 20 do 22 września 2013 roku, wzięli udział ludzie, którzy zawodowo bądź amatorsko, ale zawsze z pasją, zajmują się pszczelarstwem. W ciągu blisko trzydniowego pobytu w Babimoście odwiedzili pasieki pszczele, dyskutowali o problemach pszczelarstwa w Polsce, Niemczech i pozostałych krajach europejskich, zwiedzili klasztor w Obrze i inne ciekawe miejsca gminy i regionu, Zorganizowane zostało również spotkanie integracyjne w babimojskiej kręgielni.

Do kolejnego spotkania doszło w dniu 03 października 2013 roku. Tym razem Babimost odwiedzili seniorzy i emeryci z Neuruppin, na zaproszenie członków Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Goście wzięli udział w inauguracji X roku akademickiego tego lokalnego stowarzyszenia. Uczestniczyli w rajdzie rowerowym, który odbył się w sobotę 05 października Na kręgielni rozegrali mecz w kręgle z członkami Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie blisko czterodniowego pobytu, goście wspólnie z gospodarzami spotkania zwiedzili ciekawe miejsca w regionie i gminie, poznawali historię i dziedzictwo kulturowe bababimojszczyzny. Zwieńczeniem spotkania był udział w wystawie poplenerowej, którą zorganizował Gminny Ośrodek Kultury na zakończenie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

Zapraszamy do galerii

Foto-3

 

Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych w Gminie Babimost

 znaczki

W sobotę 5 października 2013 roku w Babimoście nastąpiło uroczyste otwarcie ponad 12 kilometrów ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach projektu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”, którego partnerem ze strony niemieckiej była gmina Bad Muskau.

Historia budowy ścieżek rowerowych w Gminie Babimost sięga początku lat 2000. Wówczas powstał odcinek łączący Nowe Kramsko z Kolesinem a następnie zbudowano 1 800 mb ścieżki z Babimostu w kierunku ośrodka wypoczynkowego i jeziora Linie. W kolejnym zakresie, w 2004 roku, wykonano ponad 6 – kilometrów ścieżki z nawierzchni asfaltowej łączącej Babimost i Linie. W tym samym czasie powstał odcinek pomiędzy miejscowościami Podmokle Wielkie i Podmokle Małe, który liczy 1300 m.

Intensywne zabiegi Burmistrza Babimostu doprowadziły do znalezienia partnera po stronie niemieckiej - Gminy Bad Muskau położonej w Saksonii, co umożliwiło złożenie wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Po skomplikowanej procedurze weryfikacyjnej wniosek został przyjęty do realizacji.

W listopadzie 2012 roku rozpoczęły się roboty budowlane. W ich efekcie wybudowane zostały : ścieżka rowerowa o długości 3,7 km z Babimostu do Nowego Kramska i dalej z Kolesina do Janowca na odległości 900 metrów , z Babimostu do Podmokli Wielkich o długości 2,5 km , z Babimostu do Podmokli Małych odcinek 2,3 km oraz ścieżki w samym Babimoście przy ulicach Sulechowskiej, Leśnej i Dworcowej ok.2 km . Wybudowane ścieżki są szerokości 2,5m , obustronnie zamknięte krawężnikami. Do wykonania pozostała nam jeszcze ścieżka z Kolesina do Starego Kramska. Gmina Babimost jest niepodważalnym liderem w budowie ścieżek rowerowych w regionie. Realizacja tak dużych inwestycji bez wsparcia środkami zewnętrznymi nie była by możliwa, ponieważ koszt   zadania   wyniósł ponad 4.700.000,00 zł . W ramach tego projektu powstało 12 km ścieżek , co z wcześniej wykonanymi odcinkami daje ponad 23 kilometry tras bezpiecznych dla rowerzystów.

Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Babimost a także osób z zewnątrz. Przybyli bowiem rowerzyści z Kargowej, Sulechowa, Zielonej Góry i innych ościennych miejscowości. Przed wyruszeniem w trasę rajdu, który był główną częścią tej uroczystości, wszyscy wcześniej zarejestrowani otrzymali pamiątkowe czapeczki, znaczki z herbem Babimostu oraz broszury turystyczne wraz z mapą ścieżek. Oczekiwanie na start umilała Strażacka Orkiestra Dęta z Babimostu, a uczestnicy rajdu, pod okiem artystów z Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Polski malowali wspólny obraz upamiętniający to historyczne wydarzenie. Przed startem odbyło się także losowanie trzech kasków rowerowych, których szczęśliwymi posiadaczami stali się: Alina Kozubal, Dawid Kujawa i Stanisław Ambroży. Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Burmistrza Babimostu - Bernarda Radnego, Burmistrza Bad Muskau - Andreasa Bänder, Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego - Edwarda Fedko, przy dźwiękach hymnu Unii Europejskiej uczestnicy uroczystości wyruszyli szlakiem ścieżek rowerowych Gminy Babimost. Rajd prowadzili Burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin Babimostu i z Bad Muskau. Pamiątkowe zdjęcie uczestników wykonane zostało przed babimojskim ratuszem. Rowerzyści, których było blisko 330 przejechali ok. 40 km zatrzymując się po drodze na posiłki w Nowym Kramsku, Podmoklach Małych oraz nad jeziorem Liny. W Podmoklach Małych odbyła się miła uroczystość wręczenia Burmistrzowi Bernardowi Radnemu statuetki rowerzysty i medalu od Lubuskiego Związku Kolarskiego.

Projekt „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zapraszamy do galerii
05.10.2013-33

Międzynarodowy plener malarski

W dniach od 26 września do 6 października br. odbywa się plener malarski w Babimoście, w którym uczestniczą artyści z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii a także z naszego kraju, m. in.: Jura Makarenko, Edward Gałustow, Emil Moise Szalla, Jura Riabyi, Rytis Konstantinavicius, Teresa Demidziuk, Katarzyna Gauer, Paweł Nowak, Dariusz Przewięźlikowski, Wiesław Matysik oraz Dariusz Kaczor. Uczestnicy pleneru, oprócz pracy na terenie gminy, spotkają się w szkołach z młodzieżą, z mieszkańcami Babimostu oraz z miejscowymi artystami. Ich dzieła zostaną wystawione na wystawie poplenerowej, która odbędzie się w niedzielę 6 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście. Rozpoczęcie wystawy o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK