UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Spotkanie Burmistrza Babimostu z Dyrektorem Urzędu w Döbern

W dniu 24.09.2013 r. w Babimoście odbyło się spotkanie władz miast partnerskich Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego i Dyrektora Urzędu w Döbern Güntera Quander. Na spotkaniu roboczym omówiony został program współpracy na 2014 rok. W 2014 roku realizowane będą dwa projekty: Partnerskie spotkania siatkarzy - Metodyka treningu w terminie 28-30.03.2014 oraz Polsko-Niemieckie Dni Tradycji w terminie 04-06.04.2014. Na spotkaniu omówiona została koncepcja powstania "Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego w Babimoście".

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć

24.09.2013-1

 

Jubileusze ZŻWP

Dnia 20 września 2013 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował obchody jubileuszów zawarcia związków małżeńskich oraz urodzin członków Związku. Jubilatów przywitał Prezes Pan Alfred Hajduła, który wręczył pamiątkowe dyplomy. Na tę uroczystość został zaproszony Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny, który w imieniu Prezydenta RP wręczył solenizantom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów.
W tym roku 55 rocznicę ślubu obchodzą Państwo Elżbieta i Leonard Pukińscy. Wspólnie z nimi świętowali swoją 50 rocznicę ślubu– Państwo Jolanta i Henryk Piękoś oraz Państwo Gertruda i Zbigniew Teppel. 40 – lecie – Państwo Danuta i Tadeusz Walczak oraz Państwo Janina i Tadeusz Kaczmarczyk. 35 rocznicę Państwo Łucja i Jerzy Gwóźdź, Państwo Elżbieta i Jan Kordas, Państwo Ewa i Witold Sypniewscy oraz Państwo Danuta i Wojciech Jakubiak.
Swoje święto miał również Pan Józef Gieruła, który w tym roku obchodzi swoje 80 urodziny, wraz z nim Pan Rajmund Macholak – 75-lecie urodzin, Pani Janina Purat – 70-lecie urodzin oraz Pan Tadeusz Kaczmarczyk – 65-lecie urodzin.
Wszystkim parom i solenizantom serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszym życiu.

Zapraszamy do galerii

20.09.2013-21

 

Budowa budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie boiska przy CSiR w Babimoście

Ruszyły prace budowy budynku zaplecza socjalno - technicznego pełniącego funkcję sportową na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy.

Aby zobaczyć galerię, kliknij w poniższe zdjęcie.

19.09.2013-4

XXXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

W dniach 13.09.2013-15.09.2013 r. zaproszona delegacja z Gminy Babimost, na czele z Burmistrzem - Panem Bernardem Radnym, brała udział w XXXI Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Bełchatowie. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe, w tym z Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry. Obchodom przewodniczył Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy, Pan Tadeusz Sabat. W święcie wziął udział Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry, Pan Leszek Tetera oraz Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy z Babimostu, Pan Stanisław Baer. Zaproszenie delegacji z Babimostu związane było z organizacją przyszłorocznych XXXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które odbędą się w Babimoście w dniach 5 -7 września 2014 r. Następne obchody w 2015 r. odbędą się w Chodzieży, a w 2016 r. w miejscowości Bielsko Biała. Po 30 latach Święto Pszczelarzy powraca na Ziemię Lubuską, gdyż II Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbyły się w Zielonej Górze,

Wszelkie informacje na temat XXXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które odbędą się w Babimoście będą dostępne na stronie www.babimost.pl pod zakładką XXXII OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA W BABIMOŚCIE.

                                      

Foto-5

 

Będą nowe place zabaw!

Dnia 11 września 2013 r. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny oraz Skarbnik Gminy – Jadwiga Furman podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze umowę dotyczącą budowy placów zabaw na terenie Gminy Babimost. Place zabaw dla dzieci oraz miejsca wypoczynku dla dorosłych powstaną w Kolesinie, Nowym Kramsku oraz Podmoklach Wielkich. W Nowym Kramsku oraz w Podmoklach Wielkich place zabaw powstaną przy przedszkolu, natomiast w Kolesinie – w centrum wsi. Budowy placów będą dofinansowane z programu „Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, a kwota dofinansowania wyniesie 162 671,00 zł. Nowe place zostaną wybudowane zgodnie z umową do końca czerwca 2014 r. Są to kolejne place zabaw, gdyż wcześniej takie obiekty powstały w Podmoklach Małych, w Babimoście przy hali sportowej Olimpia oraz obok szkoły.

 

Plac zabaw w Podmoklach Małych
 
plac2

 

Polsko – niemieckie spotkania partnerskie w ramach projektu „Łączy nas pasja”

 

logo


W piątek 6 września 2013 roku do Babimostu przyjechała grupa zaprzyjaźnionych kobiet z Neuruppin, które od szeregu lat realizują wymianę partnerską z babimojskimi Kołami Gospodyń Wiejskich.

W godzinach popołudniowych w sali wiejskiej w Laskach odbyło się oficjalne powitanie, w którym udział wzięły przedstawicielki wszystkich KGW z Gminy Babimost. Przy poczęstunku przygotowanym przez tamtejsze Koło opowiadano o nowych przedsięwzięciach i zaplanowano wspólne zajęcia podczas pobytu. Rozmawiano również o roli działalności społecznej i znaczeniu Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego. Spotkanie uświetniła lokalna kapela koźlarska w składzie Adam i Kamil Knobel, do której dołączył grający na akordeonie Pan Leszek Konkiewicz. Muzyka i śpiewy rozbrzmiewały do późnych godzin wieczornych.

W sobotę gospodynie z Neuruppin odwiedziły zmodernizowaną i przebudowaną salę wiejską w Nowym Kramsku. Tam wzięły udział w zajęciach kulinarnych. Następnie uczestniczyły w uroczystym otwarciu sali. Aktywnie wzięły udział w programie artystycznym, podczas którego zaprezentowały niezwykle dynamiczne tańce irlandzkie.

W niedzielę Panie z Neuruppin zaproszone zostały do Podmokli Wielkich. Tam przyjęły je członkinie KGW tej miejscowości. W uroczystym , pożegnalnym poczęstunku wzięły również udział przedstawicielki wszystkich pozostałych Kół. Podsumowana została kończąca się wizyta, a Panie z Gminy Babimost zaproszone zostały do przyjazdu do Neuruppin w następnym roku. Burmistrz Babimostu Bernard Radny żegnając gości przypomniał, że w 2015 roku odbędą się uroczystości związane z jubileuszem współpracy partnerskiej Babimostu i Neuruppin. Na zakończenie nastąpiła wymiana upominków po czym goście udali się w podróż powrotną.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Zapraszamy do galerii

06.09.2013-2

 

Uroczyste otwarcie sali wiejskiej w Nowym Kramsku

prow2
 

Po rocznej przerwie spowodowanej kapitalny remontem sala wiejska w Nowym Kramsku od soboty 07 września 2013 roku znów jest czynna. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Babimostu Bernard Radny w towarzystwie Dyrektora Departamentu PROW przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Józefa Giemzy, przedstawiciela wsi - sołtysa Bruno Sulka, inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Babimoście Aleksandra Latyńskiego oraz wykonawcy prac modernizacyjnych i remontowych, właściciela firmy MAT-BUD, Piotra Mickiewicza. Burmistrz w swoim wystąpieniu przypomniał historię tej sali, wspomniał o dokonywanych tu wcześniej remontach, polegających między innymi na budowie nowych toalet i szatni. Podziękował Grupie Odnowy Miejscowości za zaangażowanie w tworzeniu Planu Odnowy Wsi, który był głównym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie remontu tej sali. Inwestycja kosztowała blisko 1 100 000 zł, a licząc wcześniej wykonane prace oraz roboty wykonane wokół sali, to otrzymamy kwotę 1 400 000 zł. Rozbudowa przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - operacji która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie wyniosło 430 000 zł. Nowoczesny wystrój sali w połączeniu z tradycyjnym, dębowym parkietem dają bardzo ciekawy efekt, który spotęgowany jest przez dobrze zaaranżowane oświetlenie ledowe, zamontowane na łamanym suficie. Trzeba wspomnieć, że oprócz wcześniej wybudowanych toalet i szatni, ze starej sali pozostały tylko mury. Wszystko inne, łącznie z konstrukcją dachu jest nowe. Sala posiada nowoczesne ogrzewanie gazowe, wentylację, klimatyzację. Do budynku dobudowane zostało funkcjonalne zaplecze kuchenne oraz taras, który przy okazji imprez plenerowych będzie służył jako scena letnia. Powstały dodatkowe miejsca parkingowe. Sala wyposażona została w nowe stoły i krzesła.

Burmistrz Bernard Radny zachęcał mieszkańców Nowego Kramska, aby wykorzystywali ten obiekt do integracji społecznej, działalności istniejących, różnorodnych stowarzyszeń i tworzenia nowych. Wyraził zadowolenie z powodu reaktywacji klubu sportowego „POLONIA”, który ma 90-letnie tradycje.

Dyrektor Departamentu PROW przy Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Józef Giemza, pogratulował mieszkańcom tak wspaniałego obiektu, a Burmistrzowi skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

07.09.2013-8

 

Budowa odcinka ul. Polnej w Babimoście wraz z chodnikami

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
05.09.2013-3

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK