Firma Orange na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna realizację budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Deklaracje do pobrania: kliknij

orange


Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promocyjnego o Babimoście

>>>Kliknij tu<<<


Podpisanie umowy na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost

Dnia 29 maja br. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny i Skarbnik Gminy Jadwiga Furman podpisali umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19; 87-732 Lubanie na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost”. Zadanie obejmuje:
- demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków położonych na terenie Gminy Babimost waz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych;
- zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo cementowych złożonych luzem na działkach położonych na terenie Gminy Babimost wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.
Zadanie realizowanie jest przy współudziale WFOŚiGW w Zielonej Górze, który realizuje Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Termin zakończenia zadania to 30 sierpnia 2012 r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

Foto_2

 

Udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

W dniu 25 maja 2012 roku Rada Miejska, w składzie 14-osobowym, na XX sesji podjęła jednomyślnie uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Babimostu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Burmistrz Babimostu, Pan Bernard Radny oraz Skarbnik Gminy – Pani Jadwiga Furman, przyjęli podziękowania z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Henryka Paciejewskiego, przewodniczących poszczególnych komisji oraz pozostałych członków Rady Miejskiej w Babimoście.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Foto_2

 

 

Budowa bieżni lekkoatletycznej

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z budowy bieżni lekkoatletycznej za budynkiem Olimpii. Dokumentacja fotograficzna sporządzana jest na bieżąco. Zapraszamy serdecznie.

Foto_2

Polsko - niemieckie seminarium: nowoczesne metody monitoringu i zarządzania gospodarką wodno-ściekową

W kwietniu i maju br. odbyły się dwa trzydniowe seminaria, zorganizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście pn. Polsko- niemieckie seminarium- nowoczesne metody monitoringu i zarządzania gospodarką wodno-ściekową. W spotkaniach udział wzięła ośmioosobowa grupa pracowników z zaprzyjaźnionego Zakładu Komunalnego w Döbern. Przewodniczył jej kierownik zakładu Peter Drobig.

Czytaj więcej: Polsko - niemieckie seminarium: nowoczesne metody monitoringu i...

67 rocznica zakończenia II wojny światowej

W 67 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, pod pomnikiem na Placu Powstańców Wielkopolskich odbyło się uroczyste złożenie kwiatów. Hołd pamięci walczącym za Ojczyznę oddały władze samorządu oraz delegacje złożone z organizacji społecznych z Naszej Gminy oraz delegacja Zespołu Szkół w Babimoście.

Zapraszamy do galerii
Foto_19

 

Podpisanie umowy na budowę bieżni lekkoatletycznej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

Dnia 7 maja br. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny i Skarbnik Gminy Jadwiga Furman podpisali umowę z firmą BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE Tadeusz Molus z Trzebnicy na „Budowę bieżni lekkoatletycznej przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście”. Zadanie obejmuje wykonanie bieżni lekkoatletycznej okólnej sześciotorowej o dystansie 400m wraz z sześciotorową prostą o dystansie 100 i 110m o nawierzchni poliuretanowej oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej o długości 97m.
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 do kwoty 150.000,00zł oraz 33% wartości inwestycji finansowane będzie ze środków Ministerstwa Sportu, przyznane przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Kwota oferty, którą złożyła firma BUDMEL 1.047.991,18zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to 20 lipca 2012 roku.

Zobacz galerię

Foto_3

Spotkanie Burmistrza Babimostu z firmą Polmeko

Dnia 07.05.2012 w Urzędzie Miejskim w Babimoście miało miejsce spotkanie Burmistrza Babimostu z przedstawicielami firmy POLMEKO ze Swarzędza, która działa w imieniu i na zlecenie przedsiębiorstwa INEA S.A. Firma POLMEKO wykonuje projekt budowlany pt „Budowa kanalizacji telewizji kablowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Babimost”.
Projekt zakłada ułożenie na terenie Gminy Babimost telekomunikacyjnej linii światłowodowej, która umożliwi odbiór szerokopasmowego internetu i sygnału telewizji kablowej. Firma POLMEKO wystąpiła do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji sieci światłowodowej na działkach Gminnych. Operator ten świadczy usługi niezależnie od operatora funkcjonującego na naszym rynku – firmy ORANGE, która również wykonuje dokumentację w Gminie Babimost pod kątem możliwości działania internetu szerokopasmowego.

3 Maja 2012 r.

W dniu 3 maja br. przy obelisku na Placu Kopernika odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele samorządu oraz zakładów pracy i organizacji społecznych z Naszej Gminy złożyły kwiaty pod pomnikiem. Po uroczystości wszyscy zgromadzeni przeszli przed ołtarz polowy, gdzie Proboszcz Parafii Babimost odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii

Foto_2

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK