Podpisanie umowy na „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”

W dniu 26 lipca 2012 roku Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Jadwigą Furman podpisali umowę z Z.P.H.U.”MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, 64 – 214 Chobienice na „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania z PROW w wysokości 424 816,18 zł.
Zadanie obejmuje
rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej świetlicy wiejskiej, oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego stanu zabudowy budynku mieszczącego pomieszczenia zaplecza sali, zmywaka, gospodarcze (magazynki) oraz komunikację. Projektowany budynek pod względem funkcjonalnym będzie połączony z salą zabaw zlokalizowaną w części istniejącej świetlicy. Ponadto, przewiduje się wykonanie tarasu połączonego funkcjonalnie z salą zabaw. Planuje się przebudowę istniejącego stanu zabudowy. Polegać ona będzie na wprowadzeniu zmian w układzie pomieszczeń poprzez wyburzenie bądź wzniesienie nowych ścian, oraz na zmianie konstrukcji dachu.
Ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1057.715,19zł brutto.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 września 2013 roku.

Zapraszamy do galerii

Foto_3

 

Piknik nad jeziorem w Starym Kramsku

15 lipca 2012 roku w Starym Kramsku odbyła się impreza rekreacyjna, której celem było wypromowanie walorów turystycznych tej miejscowości.
Stare Kramsko to piękna wieś położona nad urokliwym Jeziorem Wojnowskim. Posiada wiele walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych, które mogą służyć w podnoszeniu jej atrakcyjności. W centrum miejscowości znajduje się wybudowana przez Gminę Babimost w 2010 roku przystań wodna, doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku. Wieś posiada również zmodernizowaną i wyremontowaną przy środkach finansowych Gminy i Unii Europejskiej świetlicę wiejską wraz zagospodarowanym otoczeniem, gdzie odbywają się festyny, imprezy okolicznościowe i inne uroczystości. Przystań ze świetlicą wiejską łączy ścieżka rowerowo - piesza, zapewniająca bezpieczne poruszanie się osób.

Czytaj więcej: Piknik nad jeziorem w Starym Kramsku

Kadra narodowa siatkarzy w Babimoście

12 lipca 2012 roku miało miejsce w Babimoście niecodzienne wydarzenie. Kilkuset osobowa grupa kibiców z Babimostu i okolic powitała na lotnisku kadrę polskich siatkarzy, którzy zwyciężyli kilka dni temu w Lidze Światowej odnosząc pierwszy, tak ogromny sukces w tych rozgrywkach. Powitanie było owacyjne. Przy akompaniamencie kapeli koźlarskiej kibice odśpiewali siatkarzom, ich trenerom i działaczom gromkie sto lat, a sportowcy odwdzięczyli się składając setki autografów. Przylot siatkarzy związany jest z rozgrywanym w dniach 20-22 lipca 2012 w Zielonej Górze X Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera, w którym oprócz Polaków zagrają drużyny z Argentyny, Niemiec i Iranu. Memoriał będzie ostatnim przygotowaniem do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, które rozpoczną się już 27 lipca. Życzymy naszym siatkarzom sukcesu na turnieju olimpijskim i zajęcia medalowego miejsca.

Czytaj więcej: Kadra narodowa siatkarzy w Babimoście

Usuwanie azbestu

Gmina Babimost w 2012 roku przystąpiła do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu

Uroczystość w niemieckiej Gminie Partnerskiej

Gmina partnerska Döbern zaprosiła w dniach 6-8.07.2012 Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego wraz z zespołem śpiewaczym „Wiwat” z Podmokli Małych na uroczystość obchodów 666-lecia miejscowości Groß Schacksdorf. Przed występem naszego zespołu Burmistrz Babimostu Bernard Radny złożył gratulacje i wręczył sołtysowi tej miejscowości pamiątkową szklaną statuetkę. Kierownik zespołu Pani Zofia Janeczek również złożyła w imieniu grupy życzenia, podziękowała za zaproszenie i przekazała upominek.

Czytaj więcej: Uroczystość w niemieckiej Gminie Partnerskiej

Podpisanie umowy na wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny podpisał umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym z Kopanicy, którego właścicielem jest Pan Piotr Poniedziałek na „Wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych”.
Zadanie obejmuje:
- wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi,

- wykonanie elewacji z tynku mineralnego
- malowanie elewacji,
- osadzenie prefabrykowanych podokienników
- wykonanie obróbek blacharskich.

Ww. Wykonawca złożył najtańszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 112.909,02zł brutto.

Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 20 sierpnia 2012 roku.
W najbliższym czasie podamy wykonawcę wyłonionego w przetargu na modernizację i rozbudowę Sali Wiejskiej w Nowym Kramsku.

Zapraszamy do galerii

Foto_2

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku

W dniu 29.06.2012 o godz. 8:45 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu obecnych gości klasa V zaprezentowała program artystyczny, w którym żegnała absolwentów szkoły. Były piękne recytowane wiersze i piosenki. Następnie klasa VI pożegnała się ze szkołą. Dziękowali nauczycielom za trud wychowania i pozyskane umiejętności. Były słowa wzruszenia, pięknie zaśpiewane piosenki i radość, że pierwszy etap edukacji pomyślnie zakończony. W imieniu rodziców uczniów klasy VI podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła Pani Renata Stachecka – Tomiak. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali promocję, dziesięciu ukończyło szkołę. Średnia ze sprawdzianu po klasie VI wynosiła 25,4 pkt., co stanowi bardzo dobry wynik, gdyż jest to najwyższa średnia w gminie, wyższa niż średnia powiatu, województwa, okręgu i kraju.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Nowym...

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych

W dniu 29 czerwca 2012roku w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Część oficjalna rozpoczęła się przekazaniem sztandaru uczniom klasy piątej. Pani dyrektor Elżbieta Ryczek podsumowała miniony rok szkolny, wskazując że był to rok ciężkiej pracy, wielu zmian, zrealizowanych projektów i akcji, ale w szczególności czas zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Woziński , który wręczył uczennicy klasy VI Julicie Rajchowicz w imieniu Burmistrza dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrodę. Julita Rajchowicz ze średnią 5,20 została najlepszą uczennicą klasy VI.
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrody otrzymali następujący uczniowie:

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w...

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK