UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Jubileusz X-lecia istnienia Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście

W sobotę 20 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się miła uroczystość. Swój jubileusz X – lecia istnienia obchodziło Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście. Były kwiaty, życzenia i odznaczenia.

Złotą odznakę Koła otrzymali:
- Jan Szymczak
- Danuta Sułkowska
- Daniela Błoszyk
- Aleksandra Domka

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:
- Maria Nowak
- Teodora Weiman
- Stanisława Michalska
- Wanda Piasecka
- Roman Chruścicki
- Eugeniusz Łęc
- Henryk Piękoś
- Zofia Pajchrowska
- Bolesława Michalska
- Eugenia Polska
- Irena Świtała

Dyplomy za 10 – letnią pracę na rzecz koła otrzymali:
- Horst Sadowski
- Maria Sadowska
- Stanisław Michalski
- Krystyna Olszyna

Do życzeń dołączył się również Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który uhonorował Prezesa Koła Pana Jana Szymczaka okolicznościowym ryngrafem. Napisał m.in. „ Z okazji jubileuszu X-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Babimoście składam wszystkim członkom serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia a w szczególności za prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie edukacji i profilaktyki. Wspólnie jest łatwiej walczyć z chorobą dlatego życzę Wam abyście zawsze świadczyli sobie wzajemną pomoc i mogli na siebie liczyć.
Życzę również wszelkiej pomyślności, sił do aktywnej pracy społecznej oraz uśmiechu przy pokonywaniu codziennych trudności”.

W uroczystości uczestniczyła także Pani Teresa Niemczyk Prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121023 1829701897

W hołdzie pamięci ks. Mjra Stefana Łukowskiego

foto 20121017 2004229390

W minione niedzielne przedpołudnie - 14 października br. przed Kościołem Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Babimoście odbyła się uroczystość poświęcenia przez proboszcza parafii - ks. kan. Ryszarda Kolano - w asyście pocztów sztandarowych stowarzyszeń cywilnych, organizacji wojskowych oraz uczniów miejscowych szkół
i kadry nauczycielskiej - tablicy upamiętniającej niezwykłą działalność kapelana wojskowego, działacza społecznego, politycznego i oświatowego - ks. mjra Stefana Łukowskiego, żyjącego w latach : 1884 – 1941.

W wygłoszonej homilii w czasie mszy św. ks. proboszcz nakreślił sylwetkę
i zasługi bohaterskiego księdza, którego praca niepodległościowa rozpoczęła się od roku 1910 w parafii Janków Zaleśny na terenie woj. poznańskiego, gdzie zorganizował Towarzystwo Czytelni Ludowych.

Najaktywniejsza działalność ks.mjra Stefana Łukowskiego przypadła na czas jego pobytu w Babimoście, gdzie będąc wikariuszem w latach : 1913 - 1919 szerzył na Pograniczu wielkopolsko - lubuskim myśl o niepodległej Polsce.

Niezwykle ważna jest oświatowa misja ks.mjra S.Łukowskiego, który odegrał tu istotną rolę w pielęgnowaniu ojczystego języka i narodowej kultury.

W okresie zaboru pruskiego głównie księża podejmowali trud organizowania bibliotek ludowych sprawując jednocześnie pieczę nad ich działalnością. Tak było
i w parafii babimojskiej. Znajdowały się tu trzy polskie biblioteki dysponujące niewielkim i mało atrakcyjnym księgozbiorem. Poza Babimostem brak było w parafii jakichkolwiek innych polskich bibliotek.

Stan ten zmienił się w 1913 r. kiedy w Babimoście podjął pracę duszpasterską ks. Stefan Łukowski.

W parafii babimojskiej utworzył osiem bibliotek w tym odrębną bibliotekę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z charakteryzowną strukturą treściową zbiorów książek, które były wyrazem pedagogicznych idei ks. Stefana Łukowskiego. Było to nowatorskie i niebywałe przedsięwzięcie w zaborze pruskim. Starannie dobrana lektura miała wyposażać w wiedzę oraz kształtować charakter i patriotyczną postawę młodych czytelników. Rozwinął czytelnictwo poprzez odpowiednio dobrany księgozbór o walorach patriotycznych i poznawczych. W strukturze zbiorów znalazła się twórczość religijna, literacka i poznawcza wybitnych Polaków. Jego patriotyczna, społeczna i aktywna działalność wpłynęła na zmianę czytelniczego regresu.

W czasie I wojny światowej ks. mjr Stefan Łukowski organizował tajne oddziały przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej.

W 1918 r. zorganizował w Babimoście powiatową polsko-niemiecką Radę Robotniczo-Żołnierską .

Na początku 1919 r. został aresztowany przez Grenzschutz - niemieckie formacje zbrojne, powołane do walki z polskim ruchem narodowowyzwoleńczym, używane do tłumienia powstań w latach 1918 – 1920.

Po wyjściu z więzienia ks.mjr Stefan Łukowski rozpoczął akcję propagandową na rzecz przyłączenia kresów zachodnich do niepodległej Polski. W 1919 r. jako członek delegacji Naczelnej Rady Ludowej udał się wraz z ks. Józefem Pielatowskim
i Teodorem Spiralskim do Paryża, aby tam przedłożyć Konferencji Pokojowej żądania i postulaty ludności autochtonicznej.

O polskości ziem kresowych kilkakrotnie pisał w Dzienniku Poznańskim,
w którym zamieścił m.in. patriotyczny artykuł " Co się z nami stanie ? "

Aresztowany przez gestapo w październiku 1940 r. zginął w styczniu
1941 r. śmiercią męczeńską wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Tę heroiczną postać oraz działalność dokumentuje wystawa znajdująca się w Izbie Pamiątek Regionalnych, funkcjonującej przy Bibliotece Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście udostępniona dla zwiedzających.

Do zorganizowania uroczystości poświęcenia tablicy pamięci ks. mjra Stefana Łukowskiego usytuowanej na frontonie Kościoła Parafialnego, wydarzenia
o historycznej randze, przyczynili się: pan Stanisław Błoch, Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Babimoście, władze miejskie oraz dyrekcja Biblioteki Publicznej w Babimoście.

Odświętnego charakteru uroczystości nadała towarzysząca wydarzeniu miejscowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121017 1063462054

Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych

W dniu 14.10.2012 w Podmoklach Małych odbył sie III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych. Na festiwalowej scenie zaprezentowały się wspaniałe zespoły amatorskie ze Zbąszynia, Kolska, Podmokli Małych, Nietkowic, Dąbrówki Wielkopolskiej oraz Siedlca. Każdy z zespołów przygotował 3 piosenki, które oceniała komisja złożona z samych uczestników – każdy zespół oceniał swoich „rywali”. Atmosfera z godziny na godzinę stawała się iście rodzinna. Zespoły wspólnie się bawiły tworząc kółeczka i tańcząc w rytm piosenek poszczególnych zespołów. W przerwie na podsumowanie kart ocen wypełnionych przez zespoły wszyscy po raz kolejny poddali się emocjom i wspólnie tańczyli przy akompaniamencie dwóch akordeonów na których grali Regina Gołek- kierownik muzyczny zespołu seniorów ze Zbąszynia oraz Marcin Szczechowiak – kierownik artystyczny zespołu „Perły-Sumsiodki”. Pani Maria Leśnik ze Zbąszynia również włączyła się i została wodzirejem zabawy.
Następnie prezes stowarzyszenia Lepsza Przyszłość – Pani Aneta Sybis-Jeż ogłosiła wynik Festiwalu. Jak się okazało zostało przyznanych aż 8 pierwszych nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy uczestnictwa. Uczestnicy zadowoleni, z uśmiechem na twarzy wracali do swoich domów z nadzieją na kolejne spotkanie w tak rodzinnej atmosferze.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121017 1320396315

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Babimost

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie 14. października w tym roku wypadł w dzień wolny od pracy. Część szkół obchodziła to święto w piątek 12. października, pozostali w poniedziałek 15. października. W związku z tym już w piątek Burmistrz Babimostu zamieścił na stronie internetowej Urzędu Miejskiego życzenia dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty w których napisał:

”Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować na Państwa ręce słowa podziękowania, wyrazy szacunku i uznania. Wasza praca to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Tylko ludzie właściwie wykształceni i dobrze wychowani potrafią rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz społeczeństwa. Dlatego też szkoła i Wasz trud stanowią niezwykle istotny czynnik wpływający na kształt funkcjonowania gmin, województw oraz kraju.
Chciałbym w tym szczególnym dniu wyrazić Państwu swą wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencję w codziennym niesieniu kaganka oświaty. Młodzi ludzie z naszej Gminy są finalistami i laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych różnych szczebli co przynosi chlubę, daje powody do satysfakcji i dumy dla nas wszystkich!
Życzę Państwu by Wasza praca, przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności zapewniały im dalsze sukcesy edukacyjne oraz otwierały możliwość rozwoju osobowego. Każdemu pracownikowi oświaty życzę radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym."

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Babimostu

Bernard Radny

 

W poniedziałek 15. października Burmistrz wyróżnił kilku nauczycieli dyplomami i nagrodami pieniężnymi, które wręczył na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miejskim. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1/ Pani Ewa Pietrusiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście

2/ Pani Elżbieta Ryczek - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych

3/ Pani Maria Waligóra - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku

4/ Pani Alina Kozubal – Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

5/ Pani Małgorzata Kaczmarska - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

6/ Pan Wojciech Jaroszek - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121016 1220923030

Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy

Szkoła w Podmoklach Małych jako jedna z 7 szkół w Polsce otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy. Wyróżnienie to przyznaje Kapituła Ruchu Naukowego Małych Szkół w Warszawie szkołom, które wyróżniają się działalnością badawczą.

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła w Podmoklach Małych przystąpiła do procesu certyfikacji, którego celem było zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, polegającą m. in. na zapoznawaniu dzieci z metodą pracy naukowej. Metodyka ta ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania zjawisk otaczającego świata.

W trakcie różnorodnych zajęć dzieci nabywały umiejętność formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. W wyniku tych działań szkoła stała się instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi.

Szkoła w Podmoklach Małych jest w grupie tych szkół, które jako pierwsze tworzą fundamenty nauki wśród małych dzieci, rozwijają ją, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata.

Wręczenie certyfikatów nastąpi wkrótce w Warszawie.

 

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kramsku

15 października 2012r. rozpoczęły się prace budowlane polegające na modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku, które wykonuje Zakład Murarski Pana Jana Muńko z Nowe Kramska.

Na powyższe zamówienie Gmina dwukrotnie organizowała przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu złożona została jedna oferta, która przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie - z tego powodu przetarg został unieważniony. Niezwłocznie ogłoszony został kolejny przetarg, jednak także i ten przetarg nie dał rozstrzygnięcia z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego nie dawało gwarancji wyłonienia Wykonawcy na powyższe zadanie, dlatego przeprowadzono rozeznanie rynku lokalnego w sprawie udzielenia ww. zamówienia. Pan Jan Muńko wyraził zainteresowanie zamówieniem, zapoznał się z zakresem robót i złożył niezbędne dokumenty. Po przeprowadzonych negocjacjach została zawarta umowa w dniu 26.09.2012r. z ww. Zakładem, który wykona powyższe zamówienie za kwotę 85.000,00zł brutto.

W zakres umowy wchodzi wykonanie:
przebudowy sanitariatów, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, wymiana częściowa stolarki drzwiowej, wymiana grzejników wraz z osprzętem, wymiana kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku wraz z nałożeniem struktury, wykonanie instalacji odgromowej na dachu płaskim, wymiana opierzeń, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji powyższego zadania to 30.11.2012r.

Poza tym zakresem robót jeszcze w roku bieżącym zostanie wymieniony chodnik dla pieszych znajdujący się na terenie ośrodka zdrowia. Poza tym w przyszłym roku zostanie wykonany parking samochodowy w obrębie działki ośrodka, dla pacjentów korzystających z ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku. Wszystkie przeprowadzone prace w ramach modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku i jego otoczenia wpłyną korzystnie na stronę wizualną obiektu, ale również z pewnością przyczynią się do korzystania w komfortowych warunkach z obiektu służby zdrowia mieszkańcom Nowego Kramska i okolicznych miejscowości.

Przypominamy, że w okresie od 15 października do 30 listopada bieżącego roku ośrodek zdrowia w Nowym Kramsku będzie nieczynny, a wszyscy pacjenci chcący skorzystać z pomocy lekarskiej mogą zgłaszać się do ośrodka zdrowia w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121113 1221202788

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury

W dniu 01 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”.

Gmina Babimost w IV kwartale 2011r. złożyła wniosek na realizację powyższej inwestycji za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła z siedzibą w Kargowej, która pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek.
Zadanie obejmuje wykonanie robót
rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem GOK i kinem. Podstawowym elementem do wykonania będzie rozbudowa sali kawiarnianej, która obecnie ma powierzchnię 117,47m2, a po rozbudowie wynosić będzie 278m2 , czyli powierzchnia zwiększy się ponad dwukrotnie. Wykonane zostaną nowe toalety w holu kina, a także wymianie ulegnie instalacja centralnego ogrzewania, oraz zostanie ułożony nowy parkiet. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie oraz instalacje wentylacyjne i wodociągowo-kanalizacyjne.

Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu.
Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ponad 473 tys. zł. Przyznane dofinansowanie z PROW to wartość 300.000,00zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy zamierzonej inwestycji.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec maja 2013 roku.

Zadanie to jest pierwszym z trzech planowanych zadań modernizacji tego obiektu.

PA032297


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Babimost

W Szkołach Podstawowych Gminy Babimost dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno intelektualnego, jak i społecznego. W związku z tym od 01 marca 2012 roku realizowany jest projekt systemowy zatytułowany „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane przez Gminę środki finansowe w kwocie ponad 108 000 zł przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Należy pamiętać, że w pierwszym etapie edukacyjnym kształtują się u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.

W związku z tym należy wprowadzać programy wspomagające szkoły w procesie edukacji, uwzględniające indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Przy czym wspieranie może dotyczyć uczniów ze specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami umiejętności szkolnych, które mogą towarzyszyć dziecku stale lub czasowo, a także uczniów szczególnie uzdolnionych, u których należy rozwijać zainteresowania i twórczą wyobraźnię.

Dotąd nie było programu którego realizacja mogłaby przyczynić się do złagodzenia lub likwidacji wymienionych dysfunkcji, a uczniom szczególnie uzdolnionym pomogłaby rozwijać swoje zainteresowania.

W Gminie Babimost projektem objętych zostało 65 dzieci - 37 uczniów i 28 uczennic szkół podstawowych w Gminie Babimost . W zajęciach specjalistycznych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Rekrutacji dokonały zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrażanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy Babimost znajdują się dzieci z zaburzeniami mowy , mające problemy logopedyczne oraz są zagrożone dysleksją . U sporej grupy dzieci stwierdzono wady postawy. Dzieci te mają znaczne trudności na zajęciach ruchowych, szybko się męczą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne a także psychiczne. Jakby dla przeciwwagi należy zauważyć, że w szkołach podstawowych Gminy Babimost istnieje spora grupa uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane w ramach indywidualizacji nauczania sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności.

W szkołach podstawowych Gminy Babimost realizowane są następujące zajęcia:

I. W SP w Babimoście :

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

3/ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

W Szkołach Podstawowych w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku :

1) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

2/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Wymienione wyżej zajęcia odbywają się po lekcjach, a liczebność grup jest zgodna z założeniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie :

- 140 h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- 490 h zajęć logopedycznych;

- 210 h gimnastyki korekcyjnej

- 630 h zajęć matematyczno-przyrodniczych

            Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione do szkół podstawowych w Babimoście, w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Są to m.in.

- plansze, gry czytelnicze, tablice edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- gry, podręczniki logopedyczne, ćwiczenia poprawiające koncentrację, zestawy dydaktyczne, urządzenia logopedyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci.

Ponadto, z uwagi na wady postawy zakupione zostały drabinki gimnastyczne, równoważnie, piłki, wałki do masażu, drążki, pachołki i inne pomoce. Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Babimost zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci zegarów demonstracyjnych, mikroskopów, lup, zestawów geometrycznych, tablic itp.

Wszystkie trzy szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny - komputery z oprogramowaniem (Szkoła Podstawowa w Babimoście - 2 szt, w Podmoklach Małych - 1 szt i w Nowym Kramsku - 1szt.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2013 roku.

Przetarg na realizację zajęć dydaktycznych wygrało Centrum Edukacji „Atut” Wielkopolska – placówka wychowania pozaszkolnego z Kościana. Pomoce dydaktyczne dostarczyła nam firma „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. z Łodzi, a dostawę sprzętu komputerowego do szkół zrealizowała firma „Acon” Spółka Jawna z Częstochowy.

Zbigniew Woziński

 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK