Samorządy skupione w porozumieniu międzygminnym: Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła „Razem dla wspólnego rozwoju” zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego do 2030r.

Konsultacje potrwają od dnia 26.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 do godz. 24:00.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnych uwag wnoszonych drogą elektroniczną lub pocztową na adres Lidera Partnerstwa, tj. Gminy Trzciel: e-mail: sekretarz@trzciel.pl lub Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii Rozwoju Terytorialnego dla partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju” z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag.

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

W załączeniu – Strategia partnerstwa gmin „Razem dla wspólnego rozwoju” wraz z formularzem zgłaszania uwag.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU TERYTORIALNEGO 2023