Święto Seniorów

20.11.2014-3Jest takie powiedzenie „Starość, nie radość”. Jednak nasi babimojscy seniorzy udowadniają, że życiem można cieszyć się w każdym wieku. Corocznie członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Babimoście, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora, który obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Jak więc widać rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana i doceniana.

Czytaj więcej: Święto Seniorów

11 Listopada 2014 - 96 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11.11.2014-10011 listopada 2014 roku obchodziliśmy 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość tę uświetniła Kompania Reprezentacyjna 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa, którą dowodził porucznik Jarosław Michalik, oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z dyrygentką Agnieszką Rybicką na czele.

Czytaj więcej: 11 Listopada 2014 - 96 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Babimoście w kadencji 2010-2014

07.11.2014-23W dniu 07 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014. Podczas sesji Burmistrz Babimostu Bernard Radny złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a Przewodniczący Rady Henryk Paciejewski oraz Przewodniczący Komisji Rady Stanisław Daszkiewicz oraz Witold Sypniewski złożyli informację o pracach rady i komisji w kończącej się kadencji.

Czytaj więcej: Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Babimoście w kadencji 2010-2014

Konferencja podsumowująca termomodernizację

04.11.2014-7W dniu 04 listopada bieżącego roku w zmodernizowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost”, który był realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Priorytetu III Ochrona I Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej: Konferencja podsumowująca termomodernizację

Złote Gody

29.10.2014-11W dniu 29 października 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Babimoście odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycia małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny odznaczył jubilatów medalami.

Czytaj więcej: Złote Gody

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA
 
Babimost    
Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
WYRÓŻNIENIA NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
15 filmów